برای یادگیری به جای خوبی آمدید

 

ما در آکادمی ایران باینری همواره در تلاش هستیم تا با ارائه خدمات آموزشی با کیفیت به صورت حضوری/ نیمه حضوری و مجازی متناسب با بازار روز ، فاصله دانشجویان را با بازار کار کاهش دهیم و تا زمان ورود به بازارکار و حتی در زمان اشتغال به کار پشتیبان و همراه دانشجویان عزیزمان باشیم.

تمام سعی ما بر این است که نقش کوچکی در کارآفرینی برای جوانان عزیز کشورمان داشته باشیم.

ما هر روز با شما بزرگتر می شویم

8782 +
ساعت یادگیری
361 +
ثبت نام کننده
9 +
اساتید ما
77 %
میزان رضایت

البوم اشتغال

اساتید که امتیاز بالایی دارند

آنچه کارآموزهای ما می گویند

همکاری ما با