گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر می شود دارای اعتبار قانونی می باشد و مهارت آموز جهت دریافت این مدرک باید طبق ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در آزمون های آنلاین سازمان فنی و حرفه ای که پس از پایان دوره می باشد، شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی شود سپس در آزمون عملی که جهت برآورد مهارت عملی کارآموزان توسط آزمونگر منتخب سازمان فنی و حرفه ای برگزار خواهد شد،شرکت کند. در صورت کسب نمره قبولی مدرک دوره گذرانده شده از طرف سازمان فنی و حرفه ای صادر خواهد شد.. این گواهینامه ها در سایت رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای قابل استعلام و اعتبار سنجی می باشند. آدرس سایت جهت استعلام مدرک و سایت اصلی سازمان فنی و حرفه ای http://portaltvto.com می باشد. گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از سال ۱۳۹۲ صرفاً به‌ صورت الکترونیکی می باشند. این مدارک به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی و در سایر کشورها معتبر بوده و به رسمیت شناخته می شوند. بسیاری از کشورها جهت پذیرش اقامت و مهاجرت مدارک فنی و حرفه ای را بعنوان امتیاز برای متقاضیان در نظر میگیرند. این مدارک قابل ترجمه رسمی می باشند.

این مدارک به علت دارا بودن کد بین المللی در سازمان جهانی کار (ILO) در ۱۸۶ کشور دنیا معتبر می باشند. لیست کشورهای عضو سازمان جهانی کار را در این اینجا مشاهده نمایید. همچنین صفحه رسمی ایران در سازمان جهانی کار را در این اینجا مشاهده کنید

به علت وجود ضوابط رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وجود آزمون تئوری و عملی، صدور مدارک حدود سه تا شش ماه زمان می برد.

گواهینامه یا مدارک رسمی سازمان فنی و حرفه ای نشان دهنده مهارت فرد در رشته مربوطه می باشد و در اصل ترجمه رسمی آن به همراه تائید دادگستری و وزارت امور خارجه، حکم یک سند بین المللی را خواهد داشت و فرد می تواند با ارائه ترجمه رسمی مدارک فنی حرفه ای، از مزایای احتمالی آن در هر کشوری بهره مند گردد..