اعضای تیم آکادمی ایران باینری

مهندس علی امراریان

 1. کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
 2. بنیان گذار آکادمی ایران باینری
 3. موسس و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای باینری
 4. مدیر و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایران علوم نوین
 5. مدرس ارشد دوره های حضوری ، نیمه حضوری و مجازی در آکادمی ایران باینری
 6. آموزش بیش از 50 هزار نفر ساعت کارآموز حضوری ثبت شده در پورتال
 7. مولف سه استاندارد کشوری سازمان فنی و حرفه ای کشور
 8. با بیش از هشت سال سابقه آموزش در حوزه الکترونیک و IT
 9. با بیش از دوازده سال سابقه در بازار کار

مهندس دانیال لشکری

 1. کارشناس برق
 2. کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی
 3. موسس و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایران علوم نوین
 4. مدرس ارشد دوره های حضوری ، نیمه حضوری و مجازی در آکادمی ایران باینری
 5. عضو هئیت مدیره انجمن فناوری اطلاعات
 6. رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های مازندران
 7. عضو هئیت مدیره اتحادیه مخابرات شهر ساری
 8. آموزش بیش از 60 هزار نفر ساعت کارآموز حضوری ثبت شده در پورتال
 9. مولف کتاب در حوزه الکترونیک
 10. مولف سه استاندارد کشوری سازمان فنی و حرفه ای کشور
 11. با بیش از دوازده سال سابقه آموزشی در حوزه الکترونیک
 12. با بیش از شانزده سال سابقه در بازار کار

مهندس محبوبه انصاری

 1. کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
 2. هم بنیان گذار آکادمی ایران باینری
 3. مدیر و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای باینری
 4. مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایران علوم نوین
 5. مدرس ارشد دوره های حضوری ، نیمه حضوری و مجازی در آکادمی ایران باینری
 6. آموزش بیش از هشت هزار نفر ساعت کارآموز حضوری ثبت شده در پورتال
 7. با بیش چهار سال سابقه آموزش در حوزه فناوری اطلاعات
 8. با بیش از هفت سال سابقه در بازار کار

مهندس حسن عنایتی

 1. کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
 2. مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایران علوم نوین
 3. عضو تیم تولید محتوای آکادمی ایران باینری
 4. با بیش از دو سال سابقه ی آموزش

مهندس صالح کاظم پور

 1. کارشناس الکترونیک
 2. مدرس دوره های حضوری در آکادمی ایران باینری
 3. مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایران علوم نوین
 4. شش سال سابقه کار به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر فنی در شرکت رایان الکترونیک قائم صنعت
 5. نه سال سابقه به عنوان مدیر فنی شرکت ای سی
 6. با بیش از ده سال سابقه در بازار کار

مهندس پدرام قاسمیان

 1. کارشناس فناوری اطلاعات
 2. کارشناس ارشد شبکه
 3. عضو تیم تولید محتوای آکادمی ایران باینری
 4. تعمیرکار بخش نرم افزاری مجموعه ی ایران علوم نوین
 5. سه سال سابقه کار در شرکت فناوران ارتباطات سیمرغ
 6. با بیش از پنج سال سابقه کار در حوزه ی شبکه و IT

مهندس مرتضی لسانی

 1. کارشناس برق
 2. دانشجوی ارشد مهندسی پزشکی
 3. تعمیرکار بخش آیفون در مجموعه ی ایران علوم نوین
 4. با بیش از دو سال سابقه کار در حوزه ی موبایل و الکترونیک

سرکار خانم مائده انصاری مجد

 1. کارشناس
 2. مدیر مالی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایران علوم نوین و باینری
 3. مدیر روابط عمومی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایران علوم نوین و باینری
 4. مدیر روابط عمومی آکادمی ایران باینری
 5. با بیش از سه سال سابقه کار