محبوبه انصاری

سمت:   مدیر و مدرس ارشد آکادمی ایران باینری

تحصیلات: کارشناس

دوره های آموزشی: طراحی و برنامه نویسی وب

محبوبه انصاری

مدیر و مدرس ارشد آکادمی ایران باینری

مدیر و مدرس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای باینری

تجربیات

  •  مدیر و مدرس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای باینری
  • مدرس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ایران علوم
  • مدرس ارشد  آکادمی ایران باینری
  • آموزش بیش از 30 هزار نفر ساعت کارآموز ثبت شده در پورتال
  • با بیش شش سال سابقه آموزش در حوزه فناوری اطلاعات 
  • با بیش از هشت سال سابقه در بازار کار

سوابق تحصیلی

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)