دوره ی طراحی وب

شهریه : 1/500/000 تومان

 • دوره طی سه ماه
 • هر هفته 3 جلسه
 • هر جلسه 90 دقیقه

محل برگزاری : ساری-خیابان امیر مازندرانی-بالاتر از بیمارستان امام خمینی-آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای باینری

سرفصل های این دوره

فصل اول : شروع آموزش HTML5,Css3

 • معرفی ادیتور و آموزش کار با ادیتور
 • معرفی اکستنشن های کاربردی و مورد نیاز در ادیتور

فصل دوم

 • html چیست
 • css چیست
 • syntax صفحه وب
 • معرفی تگ های موجود در تگ Head

فصل سوم

 • syntax تگ ها
 • HTML Attributes
 • HTML Comments
 • HTML Text Formatting
 • HTML Quotation and Citation Elements
 • معرفی تعدادی از تگ ها

فصل چهارم

 • Syntax Css
 • انواع روش های اعمال استایل css به صفحات وب
 • CSS Properties
 • معرفی تگ ( h1, h2, h3, h4, h5, h6, a, p, img, span, div, button )
 • معرفی تگ های معناگرا ( Header, Section, Article, Asiad, Footer )
 • استایل دهی به روش خطی
 • انواع تگ ها ( block, inline, inline-block )

فصل پنجم

 • انواع سلکتور ها ( Element Selector , Class Selector , Id Selector )
 • نحوه استایل دهی در تگ Head
 • معرفی تگ ( table, tr, th, td, thead, tbody, tfoot )
 • معرفی انواع لیست ها ( ol, ul, dl )
 • نحوه استایل دهی در فایل جداگانه

فصل ششم

 • معرفی تگ ( Video, Audio, embed, Object, Source )
 • Form کار با عناصر ( input, select, option, textarea, lable )

فصل هفتم

 • آموزش کامل Css Grid
 • ساخت یک قالب با استفاده از گرید
 • آموزش کاملFelex box
 • ساخت یک قالب با استفاده از فلکس باکس

فصل هشتم

 • انواع سلکتور ها و نحوه دسترسی به المان ها
 • مرور کامل ویژگی های css
 • مینی پروژه : طراحی و اجرای یک وب سایت

فصل نهم

 • معرفی مدیا کوئری ها و ریسپانسیو صفحه
 • مینی پروژه : ریسپانسیو کردن مینی پروژه فصل قبل.

فصل دهم : پایان آموزش HTML5,Css3

 • آموزش کار با فایل های PSD
 • مینی پروژه : تبدیل یک قالب PSD به HTML

فصل یازدهم : شروع آموزش Bootstrap4

 • بوت استرپ چیست
 • معرفی اکستنشن های کاربردی و مورد نیاز در ادیتور
 • معرفی اکستنشن های کاربردی و مورد نیاز مرورگر کروم
 • نحوه استفاده از فایل های بوت استرپ در طراحی صفحه
 • آشنایی با کلاس های container , container-fluid
 • نحوه گرید بندی و توضیح کلاس های *-col
 • تراز کردن عمودی و افقی المان ها

فصل دوازدهم

 • Utilities
 • icons

فصل سیزدهم

 • Jumbotron
 • button
 • Button Groups
 • badge
 • spinner
 • dropdown
 • tooltip
 • popover
 • toast

فصل چهاردهم

 • modal
 • alert
 • Pagination
 • progressbar
 • media-objects

فصل پانزدهم

 • cards
 • collapse
 • list-gruop
 • table
 • Carousel

فصل شانزدهم : پایان آموزش Bootstrap4

 • navs
 • nav-bar
 • scroll-spy
 • form
 • flex
 • طراحی و اجرای یک قالب کامل با استفاده از html و bootstrap