دوره ی آموزشی React.js & Vue.js

شهریه : 1/800/000 تومان

 • دوره طی سه ماه
 • هر هفته 3 جلسه
 • هر جلسه 90 دقیقه

محل برگزاری : ساری-خیابان امیر مازندرانی-بالاتر از بیمارستان امام خمینی-آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای باینری

سرفصل های این دوره

فصل اول : شروع آموزش react js

 • react js چیست؟
 • نصب و راه اندازی
 • مفاهیم پایه

فصل دوم

 • استایل دهی در react
 • چرخه حیات کامپوننت ها
 • react Hooks
 • contextApi

فصل سوم

 • ارتباط با سرور
 • اعتبار سنجی فرم ها
 • Redux
 • استفاده از jQuery در react js
 • استفاده از contextApi در کنار Redux

فصل چهارم : پایان آموزش react js

 • پروژه نهایی

فصل پنجم : شروع آموزش Vue js

 • نصب و راه اندازی
 • متدها
 • دیتا بایندینگ
 • Events
 • Computed
 • بررسی watch

فصل ششم

 • کار با style ها
 • کار با Class ها
 • شرط ها
 • حلقه ها

فصل هفتم

 • component
 • ارتباط بین Component ها
 • نکات تکمیلی کامپونتت

فصل نهم : پایان آموزش vue js

 • event customs
 • کار با فرم و input
 • Custom Directive
 • پیاده سازی filter
 • Mixin
 • Animation
 • Transition