دوره ی Node.js

شهریه : 2/500/000 تومان

  • دوره طی چهار ماه
  • هر هفته 3 جلسه
  • هر جلسه 90 دقیقه

محل برگزاری : ساری-خیابان امیر مازندرانی-بالاتر از بیمارستان امام خمینی-آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای باینری

سرفصل های این دوره

فصل اول

سرفصل های این دوره در حال بازنویسی می باشد